Müzemiz Anasayfa Arama Site Ağacı
Kültür ve Turizm Bakanlığı

 
 

Haberler / Duyurular
Genel Bilgiler 
 
 

Çankırı Müzesi, 1930-1938 yılları arasında Çankırı’da yayınlanan «Duygu» gazetesinde, 18 Kasım 1938 yılında çıkan bir haberde antik değeri bulunan üç adet taş eserin Halkevi bahçesine getirilerek korumaya alındığı bildirilmektedir. Bu haberle Müzecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek bir uygulamanın o tarihlerde Kültür Direktörlüğü’nce yürütülmeye başlandığı anlaşılmaktadır.

Profesyonel anlamda Müze faaliyeti ise bu şekilde çevreden derlenen 116 parçalık eserin 9 Haziran 1972 tarihinde Halkevi binasının alt katında (Halk Eğitim Merkezi) sergilenmesi ile başlamıştır. Çalışmalarını 1976 yılına kadar bu binada sürdüren Müze, Halk Eğitim binasının yıkılıp yerine 100. Yıl Kültür Merkezi yapılması nedeniyle geçici olarak Çankırı Lisesine taşınmıştır. Lisenin bir sınıfı depo haline getirilmiş ve müzenin büro faaliyetleri burada yürütülmüştür.

100. Yıl Kültür Merkezinin yapımı tamamlanınca 23 Ağustos 1981 tarihinde Müze bu binanın ikinci katına taşınarak tekrar ziyarete açılmıştır.

Ancak müzenin sürekli artan eser sayısı ve mevcut binanın fiziki koşullarının yetersiz olması nedeniyle çağdaş, sürdürülebilir ve kültürel çekim noktası olarak hizmet verebilmesine ilişkin yeni bir binaya ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucuGayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 14.01.1977 tarih ve A-286 sayılı Kararı ile tescil edilen 1985 yılına kadar Hükümet Konağı, 2012 yılına kadar da Adliye Binası olarak kullanılan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait yapı müze işlevi kazandırılmak üzere Bakanlığımıza tahsis edilmiştir.

Yapıda 2014 yılında başlanılan restorasyon çalışmaları 2016 yılının Temmuz ayında tamamlanarak Müzenin yeni binasında idari hizmetleri yürütülmeye başlanmıştır. Teşhir tanzim çalışmaları tamamlanan müzenin 2017 yılı içerisinde yakın bir tarihte ziyarete açılması planlanmaktadır.

Müze 3000 m2 kapalı ve 600 m2 açık sergileme alanına sahiptir. Müzemizde arkeolojik, etnografik ve 1997 yılında müzemiz kurtarma kazısı kapsamında başlayan, 2001 yılından itibaren de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof. Ayla SEVİM EROL başkanlığında Bakanlar Kurulu Kararı ile bilimsel kazıya dönüştürülen Çorakyerler Fosil Lokalitesi'nden açığa çıkarılan Geç Miyosen dönemine ait fosil buluntular sergilenmektedir.

Müze üç Ana Bölümden oluşmaktadır.

Doğa Tarihi,

Arkeoloji,

Etnografya Bölümü.


Müzede 16176 adeti sikke, 2515 adeti arkeolojik eser ve 1266 adeti etnografik eser olmak üzere toplam 19957 adet envanterlik eser bulunmaktadır.

Ayrıca Çorakyerler Fosil Lokalitesi'nden açığa çıkarılan 3080 adet fosil buluntusu da yer almaktadır.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı © 2013
Bu sayfa 25206 kez gösterilmiştir.