Çankırı Müzesi

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

IMG_0358.JPG

Müzenin zemin katında yer alan Arkeoloji bölümünde Kalkolitik ve Tunç Çağı ile Hitit, Hellenistik, Roma ve Doğu Roma Dönemlerini kapsayan eserler kronolojik bir düzende eser guruplarına göre ayrı salonlarda sergilenmektedir. Ayrıca Doğu Roma Dönemi ile 18. ve 19. yüzyıllara tarihlendirilen Hristiyanlığa ait liturjik eserler bu bölümde sergilenmektedir.


Eserler; “Kalkolitik ve Tunç Dönemleri”, “Hitit Uygarlığı”, “Helenistik Dönem”,  “Roma Dönemi”, “Doğu Roma Dönemi” ve “ Sikkeler”  başlığı altında farklı seksiyonlarda sergilenen eserler dışında orta alan da Arkeoloji Literatürünün en bilinen eserleri arasında yer alan “İnandık Vazosu” imitasyonu ile bu eserin bulunduğu İnandık Höyük kazısına ilişkin maketle birlikte bu temaya ayrılmıştır.Kalkolitik ve Tunç Dönemleri

Arkeoloji seksiyonunun ilk bölümünde Kalkolitik ve Tunç Çağına tarihlenen eserler birlikte sergilenmektedir Taş aletlerin yanı sıra bakırın da kullanılmaya başlamasından dolayı Kalkolitik Çağ olarak adlandırılan ve      MÖ. 5000-3000 tarihlerini kapsayan dönemin, Geç Neolitiğin bir devamı olduğu kabul edilmektedir. Teşhirde bu çağ ait taş aletler sergilenmektedir.

Anadolu’da Tunç Çağı; Erken (M.Ö. 3000-2000), Orta (M.Ö. 2000-1200) ve Geç Tunç Çağı( olmak üzere üç evre gösterir. Kalay ve bakırın karışımından oluşan tunç alaşımının alet ve kap yapımında kullanılmaya başlanması da M.Ö. 3. binyıl başlarına rastlamaktadır. Kalkolitik dönemi takip eden Tunç Çağı’nın İlk yerleşimcileri Anadolu’nun yerli halkları olan Luviler ve Hattilerdir. Bu Döneme tarihlenen el baltaları, ağırşaklar, idoller, heykelcikler, ok ve mızrak uçları, torklar, bilezikler, saç halkaları, küpeler, kolyeler ve pişmiş toprak kapların büyük bir kısmı Müdürlüğümüzce 1988-1990 yıllarında Balıbağı Nekropol Alanında gerçekleştirilen Kurtarma Kazısı buluntularından oluşmaktadır. Hitit Uygarlığı da bu Dönemde ortaya çıkmış ve Anadolu görkemli bir kültür mirası bırakmıştır.

IMG_0363.JPG  IMG_0369.JPG


Hitit Uygarlığı

Hititler, M.Ö. 3. Bin yılda Anadolu'ya girmeye başlayan ve Orta Anadolu'da çeşitli bölgelere yerleşen,  Anadolu'nun yerli halkı Hattiler'den farklı bir dil konuşan gruplardır. Tarihsel olarak Eski Hitit, Orta Hitit, Hitit İmparatorluk ve Geç Hitit Dönemlerinden oluşmaktadır.

İnandık Vazosu: Eski Hitit Çağının kabartmalı ve resimli vazo sanatının ender bir eseri ve Anadolu kültür tarihin en önemli buluntularından biridir. Çankırı il merkezinin yaklaşık olarak 35 km. güneyinde yer alan İnandıktepe Höyüğünde 1966-1967 yılları arasında yapılan bilimsel kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Aslı Anadolu Medeniyetleri Müzesinde bulunan vazonun üzerinde betimlenen tasvirler Hitit Kültürüne ilişkin eşsiz bilgiler sunmaktadır

IMG_0375.JPG

Helenistik Dönem

Anadolu'daki Pers hâkimiyeti M.Ö. 333 yılında Büyük İskender tarafından sonlandırılmış ve Helenistik Dönem olarak adlandırılan ve M.S.30 yılına kadar sürecek yeni bir döneme girilmiştir. Büyük İskender'in Asya seferinde Paflagonyalılar, memleketlerine İskender'in ordusunun girmemesi veya vergi ödemeye zorlanmaması şartıyla teslim olmayı kabul etmişlerdir.

M.Ö. 3. yüzyıldan sonra bu bölgenin en önemli şehri, yerli krallara başkentlik etmiş olan Gangra'dır. Gerçekte Gangra'nın lokal bir krallığın başkenti oluşu M.Ö. 200 yıllarına rastlamaktadır. Bu dönemde Morzeos'un krallık sarayı ve garnizonu Gangra'da bulunmaktadır.

Müzenin bu bölümünde Helenistik döneme ait mezar stelleri,  takılar, cam ve pişmiş toprak kap çeşitlerinde oluşan eserler sergilenmektedir.

helenistik harita.jpg  IMG_0387.JPG


Roma Dönemi /Doğu Roma Dönemi

Paflagonyanın merkezi Gangradır. Çankırı yöresindeki Roma ve Doğu Roma (Bizans) dönemlerine ait arkeolojik kalıntılara baktığımızda büyüklü küçüklü yerleşim ve nekropol alanları, kaya yerleşimleri, kaleler ve antik yollara rastlanmaktadır.
Roma dönemine ait taş, seramik, metal ve cam eser çeşitleri, takılar, tıp aletleri sırasıyla dört bölümde sergilenmektedir. Doğu Roma Dönemi ile 18- 19 yüzyıllara ait İkona, buhurdan ve haç çeşitlerinde oluşan liturjik eserler de kronolojik olarak Roma Dönemi eserlerinin devamında tanıtılmaktadır.

IMG_5719.JPG  IMG_5720.JPG


Cam Eserler

Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait çeşitli cam eserler; kalıba üfleme, serbest üfleme ve kalıba döküm tekniği ile üretilmişlerdir. Kaseler, bardaklar, sürahiler, parfüm şişeleri, karıştırma çubukları, bilezikler, yüzük ve boncuklardan oluşan bu koleksiyon Türkiye’de sayılı müze koleksiyonları arasına girmektedir.

IMG_5721.JPG IMG_5831.JPG

Sikkeler

Anadolu ve çevresine ait Arkaik dönemden başlayarak kronolojik bir düzende sırasıyla Klasik, Helenistik, Roma ( Roma Cumhuriyet, Roma İmparatorluk, Geç Roma), Doğu Roma sikkeleri ile birlikte Emevi Dönemine ait ilk İslam sikkelerinden başlayarak yine kronolojik düzende Türk İslam devletlerine ait sikkelerle bütünleşen koleksiyonda 330 adet sikke sergilenmektedir.  

 IMG_0304.JPG


DOĞA TARİHİ BÖLÜMÜ

ETNOGRAFYA BÖLÜMÜ

MÜZE SERGİLEME PLANI